Lutowanie Twarde Usługi

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu świadczymy usługi podwykonawstwa oraz kooperacji.

Wykonujemy usługi lutowania twardego zarówno pojedynczych detali jak i całych serii.

Posiadamy uprawnienia UDT oraz TUV w dziedzinie lutowania twardego metodą płomieniową 912.

Nasze połączenia spełniają wymagania normy PN-EN ISO 13585

Zakres usług lutowania twardego.

– Stali z mosiądzem, srebrem, brązem.
– Metali kolorowych, miedzi, mosiądzu, brązu, węglików spiekanych
– Lutowanie z próbami szczelności
– Lutowanie dekoracyjne, wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka estetyka spoiny. Spoina po lutowaniu twardym posiada wyższą estetykę niż spawanie Mig oraz Tig.

Jedno ze zleceń wykonane dla Instytutu Chemii na Uniwersytecie UMK w Toruniu.
Lutowanie miedzi ze stalą nierdzewną. Dodatkowo należało wykonać połączenie samych elementów za pomocą rur miedzianych.
Lutowany element to część pompy próżniowej wysokociśnieniowej.

Na czym polega lutowanie twarde?

W ostatnich latach obserwujemy rozwój technologii lutowania, które do niedawna uważano za mniej istotne. Spowodowane jest to koniecznością łączenia niekonwencjonalnych materiałów o specjalnych właściwościach.
Do technologii tych należy lutowanie, które często jest jedyną metodą łączenia materiałów różniących się składem chemicznym i właściwościami fizycznymi. Takimi jak temperatura topnienia, przewodność cieplna, a także rozszerzalność.

Jest to proces wymagający dużej wiedzy, doświadczenia, przygotowania i odpowiedniego sprzętu. Należy wybrać odpowiednie rodzaje spoiw do konkretnego typu materiałów jak i połączeń. Poszczególne materiały przeznaczone do lutowania wymagają określonej procedury. Lutowanie mosiądzu różni się od lutowania miedzi lub stali nierdzewnej. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in.: skład lutowanych elementów czy ich przeznaczenie.

Lutowanie twarde to proces łączenia materiałów (metali i niemetali) zapewniający połączenie o ciągłości fizycznej, wykonany za pomocą spoiwa (lutu) o temperaturze topnienia niższego niż temperatura topnienia łączonych materiałów, które jest dostarczane do złącza szczelinę w wyniku penetracji kapilarnej.
W porównaniu do spawania, w procesie lutowania nie dochodzi do stopienia krawędzi łączonych materiałów.

Proces dzieli się na lutowanie miękkie i lutowanie twarde w zależności od temperatury topnienia użytego spoiwa (lutu). Do lutowania stosuje się luty o temperaturze topnienia wyższej niż 4500C.

W przypadku stosowania lutowania w procesach produkcji odpowiedzialnych wyrobów producent powinien posiadać udokumentowaną i uznaną technologię lutowania oraz odpowiednio wykwalifikowany personel wykonujący ten proces.